Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Градска художествена галерия - Пловдив отваря врати за посетители на 14 май.

Градска художествена галерия - Пловдив отваря врати за посетители на 14 май.

Служителите на галерията ще бъдат с индивидуални сред­с­тва за защита, с маски трябва да бъдат и посетителите. Те ще се пропус­кат в екс­позицион­ните зали така, че да не се образува струп­ване на хора.

Пър­вата изложба е “Пътят. Продъл­жаваме заедно“ на худож­ника Емил Мираз­чиев, под­редена в Зала “2019“ на ул. “Глад­с­тон“ №32. Тя ще бъде отворена за пуб­лика също на 14 май с обичай­ното работно време от 9.30 ч. до 18 часа. Излож­бата ще продължи до 12 юни.

На 14 май ще отворят врати и пос­тоян­ните екс­позиции на галерията в Стария град: на Енчо Пирон­ков, “Георги Божилов — Слона“, “Икони“, “Цанко Лавренов“/ “Мек­сикан­ско изкус­тво“. Поради пренареж­дане на излож­бения график засега остават зат­ворени за пуб­лика Залите за временни екс­позиции на ул. “Княз Алек­сан­дър I“№15, Галерия “Капана“ и “Баня Старинна“.

В излож­бата си Емил Мираз­чиев ни прави свидетели на раз­лич­ните тех­ники и тех­нологии в раз­витието на изкус­т­вото през пос­лед­ните десетилетия, стар­тирайки от екс­перименти в класичес­ките графични тех­ники (литог­рафия, офорт), минавайки през ръчно лята хар­тия, колажир и фур­тажи, фотог­рафия, видео, обекти, инс­талации.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...