Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Давид и Вирсавия“ - изложба живопис на Цанко Цанков

“Давид и Вирсавия“ - изложба живопис на Цанко Цанков

“Давид и Вирсавия“ - изложба живопис на Цанко Цанков

В Арт Галерия “Ларго“ вар­нен­с­кият худож­ник Цанко Цан­ков се пред­с­тавя с живописна идложба. Екс­позицията се нарича „Давид и Вир­савия“, в една трета от твор­бите Цанко раз­работва темата за юдейс­кия цар и красивата му съп­руга. Цялата екс­позиция е изг­радена от творби, пос­ветени на жен­с­кото тяло, на жен­с­т­веността, и в същия момент, на раз­съж­денията на автора върху многоликата жен­ска природа.

Биб­лейс­ката история за Давид и Вир­савия ни раз­казва как юдейс­кият цар видял една вечер къпещата се, красива чужда съп­руга и я пожелал. След като я имал, той нап­равил така, че тя да остане вдовица, за да се ожени за нея. Но този съюз, заченат в грях, е наказан от Бога. И тук започ­ват раз­съж­денията и интер­п­ретациите на Цанко по тази история, изпъл­нена със страст и с грях. Кой е изкушеният и кой е изкусителят, пита чрез кар­тините си вар­нен­с­кият живописец. Къде и кога започва пър­вата грешна стъпка? Колко грешна е тя?

Как страстта може да бъде пагубна и да ни хвърли в без­д­ните на отричането и отх­вър­лянето от общес­т­вото, от хората, от Бога. Тези и други раз­съж­дения ще отк­рием може би в голямо-форматните платна „Вир­савия“, „Давид и Вир­савия I и II”. В тях има огнена страст, изкушение, грях, чрез които Цанко ни раз­к­рива своята гледна точка и тъл­кувание на биб­лейс­ката история.

А в мал­ката, брилян­тна серия платна „Давид, Вир­савия, Бар­селона“ има преп­ратки към съв­ремието. Заг­лавието на цикъла е провокирано от извес­т­ния филм на Уди Алън, а твор­бите са съз­дадени след едно пътуване на Цанко до прек­рас­ния испан­ски мегаполис. Може да се види до 20 юли.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...