Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Импулс и светлина“

„Импулс и светлина“

„Импулс и светлина“

Биенале за хартиено изкуство

София хар­тиен арт фест стар­тира на 9 юли и продъл­жава до 20 сеп­тем­ври. Мяс­тото е Квад­рат 500, зала 19 пл. „Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, ул. „19-ти фев­руари“ № 1

Импулс и свет­лина“ е сим­вол на дъл­гогодиш­ната мисия и цели на този иновативен и един­с­т­вен по рода си в световен план фес­тивал, доп­ринесъл за пред­с­тавянето на Бъл­гария със съв­ременни творци и утвър­ж­давайки страната като домакин на най-голямото събитие за хар­тиено изкус­тво в света. Съз­дадено от Фон­дация „Аматерас“, то е двук­ратен прив­лича хиляди почитатели и артисти от цял свят.

С излож­бата в Квад­рат 500 са селек­ционирани произ­ведения със свет­лина, като се отк­рива официално десетото юбилейно издание на феста. То ще донесе чрез изкус­т­вото свет­лина във време на духовно и физическо изпитание. Пред­видената за месец май прог­рама бе адап­тирана за кас­каден график на екс­позициите от раз­лич­ните раз­дели.

В произ­ведението „Въз­дишащ обект” на Йоахим Чахер от Гер­мания се отп­равя отк­ровено предуп­реж­дение за дишащата ни планета, която въз­дъхва, почивайки си от нас. Инс­талацията „Живи струк­тури“ на Верена Фрейд­рих от Гер­мания, прив­личаща с пер­фек­т­ната си геомет­рия, е в кон­т­раст с амор­ф­ните „Бели струк­тури“ на Анна Боя­джиева. И двете инс­талации изг­раж­дат своеоб­разни вселени и внушават усещането за игра в прос­т­ран­с­т­вото, където отраженията и сен­ките зав­ладяват със своята ефир­ност. Кос­мич­ната стилис­тика и докос­ване до бъдещето е дис­к­ретно пред­с­тавено в „Жива кутия“ на Ийонага Такахиро от Япония.

България

Икономика

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...