Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Международната изложба „В търсене на изгубеното време”

Международната изложба „В търсене на изгубеното време”

Започва от 14 юли в Художес­т­вената галерия на Бал­чик. Излож­бата се организира от „Труйка Арт Евентс Бранд”, в лицето на румън­с­кия независим куратор и худож­ник Дан Тудор Труйка. Тя е 17-а поредна и обединява 27 извес­тни худож­ници от Румъния, Бъл­гария, Гър­ция, Италия, Унгария и Испания. Част от тях са учас­т­ници в пленери, проведени в Бъл­гария от 2009 до 2019 г . Кар­тините пред­с­тав­ляват пей­зажи от Бъл­гар­с­кото Чер­номорие – градовете Варна, Каварна и Шабла, забележител­ности от Тюленово, Калиакра, Бялата лагуна, Ботаничес­ката градина в Бал­чик, Ала­джа манас­тир и др. Екс­позицията ще остане в залите на Художес­т­вената галерия до 18 юли, канят от Бал­чиш­ката галерия.рол“, “Нова Генерация“, “Хиподил“.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...