Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Антон Дончев и Гергина Тончева – посмъртно, са първите носители на наградата на името на Иван Вазов

Антон Дончев и Гергина Тончева – посмъртно, са първите носители на наградата на името на Иван Вазов

На церемония в Народ­ния театър за първи бе връчен новоуч­редения приз за духовен принос. Дъл­гогодиш­ният дирек­тор на Национал­ната гим­назия за древни езици и кул­тура Гер­гина Тон­чева и акад. Антон Дон­чев са пър­вите лауреати на новоуч­редената наг­рада за духовен принос, която връчва Народ­ният театър “Иван Вазов“.

Тър­жес­т­вената церемония се със­тоя на 9 юли на Голяма сцена в театъра, а имената на носителите на прес­тиж­ния приз, който ще се връчва всяка година, обяви от сцената пред­седателят на Фон­дация “Основа“-та акад. Дамян Дамянов.

Церемонията бе финалът на гран­диоз­ните чес­т­вания на 9 юли, с които Народ­ният театър „Иван Вазов” отбеляза 170-годишнината от рож­дението на Пат­риарха на бъл­гар­с­ката литература. Гер­гина Тон­чева си отиде от този свят, наг­радата от нейно име прие проф. Анас­тас Гер­джиков. Леген­дар­ната Гер­гина Тон­чева на 17 май 2003 г е наг­радена с орден “Стара планина“ за изк­лючител­ния ѝ принос към бъл­гар­с­ката кул­тура и образование. По случай 30 години НГДЕК, е наг­радена с отличие на СУ “Св. Климент Охрид­ски“ на 10 октом­ври 2007 г.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...