Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Вратите на съня“ даде старт на за Opera Open 2020

„Вратите на съня“ даде старт на за Opera Open 2020

„Вратите на съня“ даде старт на за Opera Open 2020

Прос­т­ран­с­т­вото ражда идеи, акус­тики, преживявания, спомени и пророчес­тва. Прос­т­ран­с­т­вото има своите сънища. Тях­ното тъл­кувание със сред­с­т­вата на музиката, на танца, на визуал­ните изкус­тва, чрез специфични раз­положения и овладявания на Антич­ния театър, нап­рави премиер­ният мул­тимедиен спек­такъл. Той бе с произ­ведения от Бах, Вивалди, Муре, Глук, Моцарт, Бетовен, Верди, Белини, Чилеа, Месиан, Орф, Арнаудов. Мул­тимедий­ният спек­такъл „Вратите на съня“ отк­рива фес­тивала 10 юли от в Антич­ния театър на Плов­див. Режисьор на спек­такъла е Нина Наденова. „Интересно пред­с­тав­ление ще бъде “Поетите и музиката“ на 1718-и юли като шест големи артисти идват по този повод. Те ще изкажат през себе си бъл­гар­с­ката любовна лирика, съчетана с изк­лючително красиви музикални произ­ведения, също от бъл­гар­ски автори. Очак­ваме да се получи един син­тетичен жанр, който е поезия и музика в едно прос­т­ран­с­тво, което е осмис­лено също с кон­цеп­ция, за която пред­полага такъв тип драматур­гия”.

Залага се на идеята да бъдат поканени най-големите бъл­гар­ски артисти: Камен Чанев, Кирил Манолов, Мариана Пен­чева, Соня Йон­чева – фокус на цялата прог­рама, която се връща след дълги години на род­ната си плов­див­ска сцена. Райна Кабаиван­ска, която се очаква да пред­с­тави една от знаменитите си ученички. Фес­тивалът Opera Open 2020 продъл­жава до 12 сеп­тем­ври.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...