Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Регионалната библиотека в Плевен пази уникални издания на Иван Вазов

Регионалната библиотека в Плевен пази уникални издания на Иван Вазов

Плевен­с­ката биб­лиотека „Христо Смир­нен­ски“ е с един от най-богатите фон­дове у нас. Тук се намира пър­вото издание на романа „Под игото“, в сбор­ника „Народни умот­ворения“, издаден през 1889 г. Уникално издание, не се намира често. В пос­ледователни броеве на този сбор­ник, на части, е издаден романът Дирек­тор на биб­лиотеката е Аня Михова.

В елек­т­рон­ния каталог фигурират над 400 издания на Вазов. Въп­реки нег­лижирането на изучаването на бъл­гар­с­ките поети, в това число на Иван Вазов, интересът към неговото твор­чес­тво не намалява. В старата сбирка от фон­довете на биб­лиотеката с творби на народ­ния поет има над 160 тома, издадени преди 1944 г.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...