Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Концерт на световния бас Мартин Цонев в Ямбол

Концерт на световния бас Мартин Цонев в Ямбол

Концерт на световния бас Мартин Цонев в Ямбол

На 30 юли от 18.30 ч в зала „Съв­ремен­ност“ на ямбол­с­кия Безис­тен ще изнесат кон­церт светов­ноиз­вес­т­ният бас Мар­тин Цонев и пианис­т­ката Ралица Ботева, която ще свири на роял.

Посещаемостта ще бъде съоб­разена с мер­ките, наложени от епидемията.

Мар­тин Цонев идва в Ямбол по покана на тенора Георги Сул­танов и неговото сдружение „Артем“.

Прог­рамата е приятна изненада за любителите на класичес­ката музика в Ямбол, която със сигур­ност ще включва едни от най-известните произ­ведения за бас. Ще учас­тва и квар­тетът от Камерен оркес­тър „Дианополис“ с кон­цер­т­майс­тор Красимира Сул­танова.

Мар­тин Цонев е от Русе, критиците го пос­тавят до великите Никола Гюзелев, Николай Гяуров и Борис Хрис­тов — бъл­гар­с­ката Света троица от велики басове.

Пътят на артиста към сцената е предоп­ределен. Баща му Стоил Цонев в продъл­жение на 47 години е корепетитор в Русен­ска опера. Знаменитият певец е влизал в ролята на Вотан, Алидоро, Бер­т­рам, Борис Годунов — меч­тата за всеки бас. Пее на италиан­ски, френ­ски, нем­ски, руски, чешки и дори хинди. В момента Мар­тин Цонев живее и работи в Гер­мания.

Ралица Ботева е пианис­тка в Дър­жавна опера — Плов­див. Завър­шила е вис­шето си образование в Академията за музикално, тан­цово и изоб­разително изкус­тво „Проф. Асен Диаман­диев“ и е магис­тър „Инс­т­румен­тално изкус­тво– пиано“.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...