Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

Твор­бата на Лаура Фрой­ден­талер излезе от печат в Издател­с­тво “Колибри, преводач е Жанина Драгос­тинова.

Фани, “кралицата“, влачи след себе си тежко минало, но пред­почита да мълчи за всичко, сполетяло я през годините. Бележ­никът, който ней­ната внучка й подарява с молба да опише спомените си, стои неот­ворен на нощ­ното шкафче. Но образите и събитията от дет­с­т­вото, от младостта, от живота й на зряла жена стремително нах­луват в дните и нощите й и все по-натрапчиво обсеб­ват съз­нанието й. Потъналото в заб­рава събитие се оказва само на един сън раз­с­тояние от днеш­ния ден.

“Романът се със­тои от кратки белет­рис­тични сег­менти, които са като изящни студии за това, което може да спаси една човешка душа. Акцен­тът е върху мал­ките жес­тове и думи, които помагат на всеки човек да се задържи на повър­х­ността и в същ­ността си са храбри дела.“ — “Дер Щан­дард“

Лаура Фрой­ден­талер е родена през 1984 г. в Зал­ц­бург. Завър­шила е гер­манис­тика и философия във Виен­с­кия универ­ситет. “Кралицата мълчи“ е пър­вият й роман и е отличен с Наг­радата за литература на град Бремен и като най-добър роман на Фес­тивала на дебют­ните романи в Шам­бери, Франци). За романа “История с приз­раци“ автор­ката е удос­тоена с Европейс­ката наг­рада за литература.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...