Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Авторът на “Адската седмица“ се завръща с нов хит.

Авторът на “Адската седмица“ се завръща с нов хит.

Авторът на “Адската седмица“ се завръща с нов хит.

Без милост към себе си: Стани по-добра своя вер­сия“ от Ерик Бер­т­ран Лар­сен, Издател­с­тво Пер­сей е вече на книж­ния пазар.

Как бихте могли да над­с­кочите ограниченията, които несъз­нателно сте си пос­тавили, и да преодолеете страховете и колебанията, които пречат на раз­витието ви?

Книгата “Без милост: стани по-добра вер­сия на себе си“ дава отговор на тези и на много други важни въп­роси, които помагат да пос­тиг­нете тъй желаните резул­тати, които досега все са ви убяг­вали. Можете да бъдете по-добри и по-силни, стига да под­ходите целенасочено и всеот­дайно към соб­с­т­веното си усъвър­шен­с­т­ване, а Ерик Бер­т­ран Лар­сен ще ви покаже правил­ния път, за да се случи това. Професионал­ният ком­бинация от военна и биз­нес кариера. Лар­сен е бивш парашутист от нор­веж­ките спец­части, който е служил в Босна, Косово, Македония и Афганис­тан. Сът­руд­ничил си е с Британ­с­ката специална въз­душна служба и с воен­номор­с­ките тюлени на САЩ. По-късно завър­шва Нор­веж­кото училище по икономика и биз­нес. Към услугите му прибяг­ват много топ атлети, световни и олим­пийски шам­пиони, както и лидери на едни от най-големите меж­дународни ком­пании.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...