Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба 140 години от рождението на поета Александър Блок

Изложба 140 години от рождението на поета Александър Блок

Изложба 140 години от рождението на поета Александър Блок

Изложба “Твоето име – пет букви“ по повод 140-години от рож­дението на Алек­сан­дър Блок ще се отк­рие в мос­ков­с­кия дом – музей на Марина Цветаева на 21 август.

Блок е велик поет от “сребър­ния век“, сим­волист, затъм­нил славата на много свои съв­ремен­ници. С полощта на пред­мети – сим­воли се съз­дава “лабиринт“ на душата на поета.

Така изпък­ват лич­ните качес­тва на поета — “великата свет­лина” и „злата тъма”.

Марина Цветаева и Блок не се поз­навали лично — Цветаева е виж­дала поета два пъти на неговите поетични вечери. Слушала стихове в неговия автор­ски прочит.

Отношението на Цветаева към поета е трудно да се нарече по друг начин освен „обожес­т­вяване”. Тя пос­ветила на поета цикъл стихове — “Стихове на Блок”, издадени в отделна книга, в която го определя като “вседър­жател на моята душа”, “рицар”, Излож­бата е отк­рита до 8 ноем­ври.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...