Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Пендачанска: За да станат героят или държавата по-добри, трябва катарзис

Пендачанска: За да станат героят или държавата по-добри, трябва катарзис

Пендачанска: За да станат героят или държавата по-добри, трябва катарзис

Винаги, винаги трябва да бъдат слушани младите. Те имат правил­ното чув­с­тво за бъдещето, смята опер­ната прима Пен­дачан­ска. Светов­ноиз­вес­т­ната бъл­гар­ска оперна дива осъщес­т­вява успешно третия си съв­мес­тен проект с Вар­нен­с­ката опера. След галакон­церта, пос­ветен на 30-годишната ѝ сценична дей­ност, на „Вар­нен­ско лято” през 2018 г. и спек­такъла на операта „Тоска” през 2019-а, вар­нен­с­ката пуб­лика я гледа в ролята на лейди Мак­бет в операта „Мак­бет” на 10 и 12 август в Лет­ния театър.

Пан­демията е повод за рав­нос­метка. донесла е както полезни и добри неща, така и много труд­ности.

От една страна, има голямо чув­с­тво за загуба. Хубави, важни ангажименти отпад­наха. Тряб­ваше цяла пролет да бъда в Япония. Имах раз­кошни планове за фес­тивала, Токийс­кия, пролет­ния, много прес­тижен. От една страна, беше жалко, но от друга страна, полезен, приятен период. Някога ще си го спом­няме този период с умиление“, казва Пен­дачан­ска. „Точно ролята на лейди Мак­бет е тази, в която моят глас плува все едно в утробни води. Защитена съм, удобно ми е, топло ми е и ми е хубаво да пея“.

Играя с по-голямо удовол­с­т­вие ролите на злодеи, откол­кото на добри, мили хора. Най-вероятно защото на сцената мога да бъда това, което не мога да бъда в живота”.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...