Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Нощ на историите“ събира разказите за София на творци

“Нощ на историите“ събира разказите за София на творци

“Нощ на историите“ събира разказите за София на творци

Събитието е на 19 и 20 сеп­тем­ври в Камер­ната зала на Национален студен­т­ски дом на площад “Народно съб­рание“ №10. “Нощ на историите София 2020“ ще събере на една сцена творци от раз­лични изкус­тва, историци, жур­налисти и съз­датели на инициативи за столицата, които ще споделят лични истории за София — от живота на минали поколения.

Събитието е с вход свободен и ще се проведе при спаз­ване на всички противоепидемични мерки. И в двата дни “Нощ на историите“ ще бъде от 16.00 до 20.00 ч. в общо четири тематични блока.

Как София е изб­рана за столица и какво се случва в града след Освобож­дението ще раз­берем от проф. Веселин Янчев — историк и преподавател по Нова бъл­гар­ска история в Софийски универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“.

Киноиз­с­ледователят Петър Кър­джилов ще ни раз­каже за ран­ното кино в София — от началото на декем­ври 1896 г., когато се е със­тояла пър­вата киноп­рожек­ция в столич­ния град, първа и за Бъл­гария. На сцената ще чуем и историите на юриста и писател Васил Геор­гиев. Сбор­никът му “Улич­ник. Истории на софийс­ките улици“ (2010) събира най-добрите тек­с­тове на автора, в които той пред­с­тавя пор­т­рета на софийски улици.

Пос­лед­ният тематичен блок е литературен. В него учас­тие вземат творци, нас­лед­ници на артис­тични фамилии — поетът Владимир Лев­чев, син на Любомир Лев­чев; Кин Стоянов, син на Радой Ралин; Анна Хаджимишева, внучка на поета и преводач Валери Пет­ров. Ще чуем и истории от Алек­сан­дър Шпатов, автор на сбор­ника “#НаЖивоОт­София“.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...