Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Филми от 38 държави показани на Международния фест за късометражно кино

Филми от 38 държави показани на Международния фест за късометражно кино

128 филма и коп­родук­ции от 38 дър­жави ще покажат на 17-то издание на Меж­дународ­ния фес­тивал за късомет­ражно кино IN THE PALACE International Short Film Festival, във Варна. По традиция домакин на инициативата е Фес­тивал­ният и кон­г­ресен цен­тър в край­мор­с­кия град.

Ще се със­тезават 53 филма; сред тях — 31 чуж­дес­т­ранни игрални, 15 чуж­дес­т­ранни анимации и седем бъл­гар­ски филма. В кон­курса за докумен­тално и екс­перимен­тално кино се кон­курират 16 ленти, а в студен­т­с­ката над­п­ревара — 28.

ще видим номинираните и наг­радените с “Оскар“ късомет­ражни филми за 2020 година. Също и 21 родни филми, включени в прог­рамата “Ново късомет­ражно бъл­гар­ско кино“.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...