Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ДА БЪДЕ ДЕН

ДА БЪДЕ ДЕН

Националният литературен музей отбелязва Европейските дни на наследството – София 2020 с откриване на Литературен център към къща - музей „Христо Смирненски“

На 19 и 20 сеп­тем­ври т.г. под мотото „Опоз­найте кул­тур­ното нас­лед­с­тво за цял живот!“ ще се проведат Европейс­ките дни на нас­лед­с­т­вото – София 2020. Те се организират от Френ­с­кия инс­титут в Бъл­гария, Минис­тер­с­тво на кул­турата и Столична община. Във връзка с тях Национал­ният литературен музей отк­рива ново кул­турно средище – Литературен цен­тър „ДА БЪДЕ ДЕН“ към къщата-музей „Христо Смир­нен­ски“ в столицата. Това ще се случи в навечерието на 17 сеп­тем­ври – денят, в който точно преди 122 години, през 1898 г., в град Кукуш (Осман­ска империя, дн. Кил­кис, Гър­ция) се ражда „слън­чевото дете на бъл­гар­с­ката поезия“ Христо Смир­нен­ски.

Да бъде ден!“ (1922) е емб­лематич­ната стихос­бирка на Смир­нен­ски, която за една година претър­пява две издания. Неин „кръс­т­ник“ е начеващият литературен критик Георги Цанев. След като прочита новото стихот­ворение „Да бъде ден“, което поетът му дава за мнение, той е категоричен, че това трябва да бъде и заг­лавието на бъдещата книга:

За въз­дух жадни са гър­дите,

очите молят свет­лина,

един коп­неж, мечта една

гори и се топи в душите

и през сълзи и кър­вав гнет,

през ужаса на мрак студен

раз­бунен вик гърми нав­ред:

Да бъде ден! Да бъде ден!“.

Пред­вижда се Литератур­ният цен­тър да обх­ване всички сфери на изкус­т­вото и кул­турата, като обединител­ният акцент на всяка проява ще бъдат лич­ността на Христо Смир­нен­ски и неговото твор­чес­тво. Дали ще бъде музикално-поетичен рецитал, отбеляз­ване на юбилейна годиш­нина на творци на кул­турата, теат­рални срещи, кафе театър, пред­с­тавяне на нова книга, изложба, твор­ческо ателие, среща с ученици, отк­рит урок или гос­туване на биб­лиотеки, читалища, училища, клубове и други обединения, носещи името на гениал­ния юноша, задъл­жително при всички прояви ще е в началото да звучи неговото слово. Гос­тът ще рецитира любимата си творба от Христо Смир­нен­ски.

Литератур­ният цен­тър „ДА БЪДЕ ДЕН“ се съз­дава по идея и инициатива на д-р Елена Алекова, главен уред­ник на къща музей „Христо Смир­нен­ски“, и ще бъде отк­рит от дирек­тора на Национал­ния литературен музей Атанас Кап­ралов. Акт­рисата Бог­дана Вульпе, дъл­гогодишен сът­руд­ник на къщата-музей с рецитали по стихове на Христо Смир­нен­ски, ще изпълни знакови негови творби.

Пър­вият гост на Цен­търа е Надежда Захариева. Срещата с нея е под нас­лов „ДУША НА ДЛАН“. Поетесата ще нап­рави рецитал по едноимен­ната си книга, излязла в края на миналата година по повод нейна кръгла годиш­нина. Във вечерта със свои изпъл­нения ще се включи и флей­тис­т­ката Майя Сергиева-Богданова. Водеща ще е Елена Алекова.

Проявата ще се осъщес­тви при спаз­ване на всички противоепидемични мерки. Носете си маски или други защитни сред­с­тва.

Заповядайте на 16 сеп­тем­ври 2020 г. в двора на къщата-музей на ул. „Овче поле“ № 116. Начало 18:00 часа.

(КАК СЕ СТИГА до къщата-музей “Христо Смир­нен­ски”: с метро – мет­рос­тан­ция „Опъл­чен­ска“; с тролеи 1 и 5, и автобуси 60 и 74 – спирка ул. „Пирот­ска“; с трам­вай 22 – спирка ул. „Одрин“ и др. Улица „Овче поле“ е пресечка на ул. „Пирот­ска“, успоредна на ул.”Одрин” в посока кв. „Западен парк“.)

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...