Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) 170 есета на Умберто Еко

170 есета на Умберто Еко

170 есета на Умберто Еко

Сбор­никът „Хроники на едно течно общес­тво” от Умберто Еко, изд. “Колибри“ е лебедовата песен на ерудита, философа, прозор­ливия мис­лител и зав­ладяващ раз­каз­вач на истории с неиз­чер­паемо чув­с­тво за хумор. Над 170-те есета са пуб­ликувани между 2000 и 2015-а в емб­лематич­ната руб­рика „Бус­тина ди Минерва“, която Еко списва във вес­т­ник „Есп­ресо“ от 1985-а.

Върху злобод­невието и актуал­ността той гради своите раз­мисли, понякога странни и стряс­кащи, но иронични и забавни, ала неиз­менно нес­тан­дар­тни и оригинални. Така със­тавя същин­ска енцик­лопедия на историчес­ките корени, нас­тоящето и бъд­ното на съв­ремен­ния свят във всич­ките му измерения – политическо, социално, тех­нологично, медийно, кон­с­пиративно, кул­турно, духовно, вер­ско, екзис­тен­циално…

Нес­лучайно заг­лавието е Pape Satàn aleppe. Какъв по-подходящ нас­лов за хрониките на днеш­ното течно общес­тво, мен­ливо, неус­той­чиво, нерядко необяс­нимо и обър­кано, лутащо се в тър­сене на иден­тич­ност.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...