Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев, съобщи проф. Аксиния Джурова, пред­седател на журито. ризът е сред най-авторитетните отличия в гил­дията на худож­ниците. Негови носители от 1972 г. насам са били творци като Свет­лин Русев, Алек­сан­дър Поп­лилов, Дечко Узунов, Тома Вър­банов, Стоян Венев, Димитър Киров, Теофан Сокеров, Георги Божилов, Станис­лав Памук­чиев, Николай Майс­торов, Румен Скор­чев.

И Анд­рей Даниел, и Вих­рони Поп­неделев са емб­лематични пред­с­тавители на хитовата аван­гар­дна група до 1989 г. Групата „Градът“ тогава пред­лагаше алтер­нативни решения на пред­с­тавяне на изкус­т­вото извън галерията“, отбеляза проф. Джурова. И изтъкна запазената свобода и бун­тар­ско отношение у отличените худож­ници. Излож­бата е в галерията “Захари Зог­раф“ в Самоков и ще остане там поне 20 дни.

Като прег­леж­дам пред­с­тавяните автори, наис­тина – всяко време се (само)изразява и изг­ражда чрез съз­даденото от него изкус­тво. Галерията в Самоков – всеки победител оставя своя работа – показва бъл­гар­с­кото изкус­тво на ХХ век до ден днешен“, допълни проф. Аксиния Джурова.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...