Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в бъл­гар­с­ката живопис“.

Много бляс­кав, но заб­равен е животът на една от пър­вите худож­нички Елисавета Консулова-Вазова (18811965). Тя е съп­руга на общес­т­веника и политик Борис Вазов, който пък е брат на Пат­риарха на бъл­гар­с­ката литература Иван Вазов. Между двете световни войни Вазова има изк­лючителен меж­дународен успех. Сред основателите е на дружес­т­вото „Родно изкус­тво“. В този период се изявяват и модер­нис­тич­ните ни худож­нички като Вера Нед­кова (19081996) и Вера Лукова (19071974), както и Сул­тана Суружон (19001962), която впос­лед­с­т­вие става изк­лючително популярна и в Израел.

Милена Йоич е един­с­т­вената бъл­гар­ска худож­ничка, която има творба в музея на жените худож­нички във Вашин­г­тон“. Осезаемото присъс­т­вие на жени в бъл­гар­с­кото изоб­разително изкус­тво има през пър­вите две десетилетия на ХХ век, но те стават факт на границата на ХIX и ХХ век, спорадични са по харак­тер и са основно в областта на живописта. Впос­лед­с­т­вие, жените започ­ват да се изявяват все по-активно в плас­тич­ните изкус­тва — живопис, графика, скул­п­тура, тек­с­тил и керамика“.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...