Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галерията притежава, са включени и пос­тери с архивни материали, предос­тавени от Цен­търа за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуйчев“.Асен Василиев е един от рядко срещаните хора, съумели да обединят в едно пътя на учителя, худож­ника, учения, твореца. Път на истин­ски будител, чиято най-важна цел е да проучи и съх­рани кул­тур­ното нас­лед­с­тво на България.През 1936 г. излиза пър­вата му книга “Трем на Бъл­гар­с­кото въз­раж­дане“, в която сам събира снимки на будителите, рисува тези, които не са оставили своите образи, пише биог­рафиите им и раз­п­рос­т­ранява книгата си на свои раз­носки.

Асен Василиев е извес­тен като проуч­вател на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво. Пътува няколко пъти до Света гора на Атон, занимава се със скал­ните манас­тири при Иваново, Тракийс­ката гроб­ница при Казан­лък, сред­новеков­ните и въз­рож­ден­ски цър­кви в София, Бач­ков­с­кия и Зог­раф­с­кия манас­тири. Проучва и най-отдалечените храмове и манас­тири, обръща внимание на майс­тори и зог­рафи с раз­лична популяр­ност. Съз­дава уникални по своето богат­с­тво архив и кар­тотека за всеки памет­ник и за раз­лич­ните майс­тори на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво.

Като худож­ник оставя богато лично твор­чес­тво, емоционално преживяно и осмис­лено в оригинални пор­т­рети, пей­зажи, ком­позиции.

Приживе има две юбилейни изложби — в Кюс­тен­дил /1970/ и в София /1975/. Наг­раден е с почет­ния знак на музея “Шан­дор Петьофи“ в Шумен през 1949 г., удос­тоен с почетен знак на Съюза на науч­ните работ­ници, носител е на „Славей­кова наг­рада“ от Трявна и на почетен знак “Кольо Фичето“ от Дряново. Професор е в Художес­т­вената академия в София и е почетен граж­данин на Кюс­тен­дил.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...