Спектакълът “Аспарух“ влиза в “Нощта на театрите“

“Аспарух“ на Драматично-кукления театър “Иван Радоев“ в Плевен е сред акцен­тите в “Нощта на теат­рите“ тази събота.Създателите на “Аспарух“ показ­ват какво се случва със самот­ния, малък човек в ежед­невието, когато нес­годите го зас­тигат, как се справя с проб­лемите, от които сякаш ще полудее.

Интересни теми пред­с­тавят Ованес Торосян и Алек­сан­дър Кънев в оригинално пред­с­тав­ление. Торосян е автор на тек­ста и режисьор, а в ролята на Аспарух влиза актьорът Алек­сан­дър Кънев, който през 2019 г. бе номиниран за наг­радата “Аскеер“ в категория “Изг­ряваща звезда“. Спек­такълът ще видим на голямата сцена “Алек­сан­дър Гюров“ от 20.30 ч.За своя 101 твор­чески сезон театъра е под­гот­вил седем спек­такъла за Теат­рал­ната нощ на 21 ноем­ври. Маратонът ще започне от 10.00 ч. сут­ринта и ще продължи до полунощ с монос­пек­такъла на Ованес Торосян “Harlem Shake“ от 23.30 ч.