Софийската опера с празнична програма през декември

Софийската опера с празнична програма през декември

С наб­лижаването на колед­ните праз­ници всички деца в могат да се забав­ляват Софийс­ката опера.Всеки уикенд има раз­лични пред­с­тав­ления. Началото е на 5 декем­ври от 16.00 с „Въл­шеб­ната флейта“ — адап­тация за деца на прочутата опера от В. А. Моцарт.

Въл­шеб­ната история на „Пепеляшка“ ще видим на 6 декем­ври, от 16.00 ч. Балетът на Сер­гей Прокофиев е по приказ­ката на Шарл Перо, в която прелес­т­ната Пепеляшка спечелва сър­цето на Принца.

Две преживявания за най-малките — Кон­церт за бебоци в събота от 11.00 ч. на Малка сцена и мюзикълът „Въл­кът и седемте коз­лета“ от Алек­сан­дър Владигеров в голямата зрителна зала.

На 13 и 27 декем­ври е колед­ния спек­такъл от прог­рамата на Софийс­ката опера — „Коледни мал­чугани“ — спек­такъл — изненада, под­гот­вен с много любов за мал­ките зрители.

На 19 декем­ври има подарък на децата — ще забав­ляват с „Трите прасенца“ — музиката на Алек­сан­дър Рай­чев, по приказ­ката на Братя Грим.