Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Текстилът - авангарден и артистичен - в Квадрат 500

Текстилът - авангарден и артистичен - в Квадрат 500

Национална галерия представя изложбата от 26 ноември - 7 февруари 2021 г.

Вер­нисаж е на 26 ноем­ври от 17.00 до 20.00 ч, при спаз­ване на всички противоепидемични мерки и кон­т­ролиран дос­тъп — Квад­рат 500, пл. “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, ул. “19-ти фев­руари“ №1. Тази година се навър­ш­ват 60 години от основаването на катедра “Тек­с­тил — изкус­тво и дизайн“ в Национал­ната художес­т­вена академия. Излож­бата в Квад­рат 500 е свър­зана с чес­т­ването и с екс­позицията през декем­ври в галерия “Академия“.

Дълги години колек­цията “Артис­тичен тек­с­тил“ на Национал­ната галерия бе непоз­ната за широката пуб­лика. В нея са пред­с­тавени Мара Йосифова, Маруся Калимерова, Мария Кочопулос, Елисавета Иконописова, Петко Пет­ков, Евелина Пирева, Васил Овчаров, Цветана Пет­рова, Марияна Рай­нова. За това изкус­тво 1980-те са време на въз­ход. Сред новаторите е “магьос­никът на тек­с­тила“ проф. Марин Вър­банов, който въвежда в стен­ния килим прос­т­ран­с­т­вената трииз­мер­ност.

Худож­никът оставя трайна диря в раз­витието на тек­с­тил­ното изкус­тво не само в Бъл­гария, но и по света. Съз­дава и ръководи катед­рата по тек­с­тил в Художес­т­вената академия у нас.

През 1975 основава в Сидни, Авс­т­ралия школа за художес­т­вен тек­с­тил, а през 1986 оглавява основания от него Инс­титут за художес­т­вен тек­с­тил в Хан­жоу, Китай. Марин Вър­банов и неговите пос­ледователи “превеж­дат“ на тек­с­тилен език изящ­ното изкус­тво.

България

Икономика

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

Протестиращите се оплакаха, че до момента не са получили нито лев от обещаните компенсации за времето, в което са затворени

След раз­цеп­лениет…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие