Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Арт център 12 представя „КОЛЕДНИ ПОСЛАНИЯ“

Арт център 12 представя „КОЛЕДНИ ПОСЛАНИЯ“

Обща екс­позиция с кар­тини от фонда на галерията. Стар­тира на 1 декем­ври до 15 януари догодина. Учас­т­ват произ­ведения от:

Гаро Мурадян, Владимир Пенев, Иван Яхна­джиев, Греди Асса, Калин Балев, Здравко Йон­чев, Евгени Цанов, Пламен Маков, Жана Попова, Анна Васева, Юлия Кунова, Антон Тер­зиев, Иван Узунов, Ивайло Димит­ров, Нели Недева.

Прив­лича вниманието и Галерия ЛИК , която отвори врати за излож­бата на

Роман Гуманюк и Иванна Шмелева под над­с­лов “Живата Земя или Планетата на Хората“в чест на 855 години от рож­дението на Великия грузин­ски поет­Шота Рус­тавели, 120 години от рож­дението на Великия френ­ски писател и пилотАн­тоан дьо Сент-Екзюпери. Може да се види до 4 декем­ври. Худож­ниците Роман Гуманюк и съп­ругата му Иванна Шмелева, са родени в Кир­гиз­с­тан, в страната на високи планини. Пос­лед­ните 5 години живеят в Бъл­гария. Въп­реки голямата поредица на самос­тоятел­ните изложби, това е третото им съв­мес­тно изложение. Пър­вата съв­мес­тна изложба „Страната Бъл­гария“ се проведе в столицата на Казах­с­тан.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие