Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Библиотеката в Плевен откри руски културен център

Библиотеката в Плевен откри руски културен център

В Плевен започва работа по пореден меж­дународен кул­турен проект. Регионал­ната биб­лиотека в Плевен е третата у нас, която отк­рива руски кул­турен цен­тър. Ще се изпол­з­ват и онлайн въз­мож­нос­тите за пол­з­ване на новото дарението от Мос­ква.

Целта е популяризиране на рус­кия език, на рус­ката литература и кул­тура — значими елементи на светов­ната цивилизация, обясни Ани Михова — дирек­тор на Регионал­ната биб­лиотека.

Нашият цен­тър започва да работи от 1 декем­ври. Фонд „Руски мир“ под­помага изучаването и опоз­наването на рус­кия език и рус­ката литература по света“, каза тя и добави:„Ние получихме дарение от „Руски мир“ — оборуд­ване, над 1000 книги и периодични издания на руски език, а и малко повече от 100 филма. Засега ние ще се ограничим във вир­туал­ното пол­з­ване на този цен­тър“.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие