Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Приказният коледен балет „Лешникотрошачката“ ще се играе през декември в Софийската опера

Приказният коледен балет „Лешникотрошачката“ ще се играе през декември в Софийската опера

Леш­никот­рошач­ката“ е приказен балет в 2 дейс­т­вия, с хореог­рафия на Мариус Петипа и Лев Иванов, по музика на Пьотър Илич Чай­ков­ски. Либ­ретото е по приказ­ката на Ернст Теодор Амадеус Хоф­ман „Леш­никот­рошач­ката и царят на миш­ките“. Премиерата се е със­тояла в Мариин­с­кия театър в Санкт Петер­бург на 18 декем­ври 1892 г., заедно операта на Чай­ков­ски — „Йоланта“.

Пъл­ната вер­сия на „Леш­никот­рошач­ката“ се радва на огромна популяр­ност от средата на 20-ти век насам.

Княз Феликс Юсупов, който живее в изг­нание в Лон­дон и Париж, е горещ почитател на Чай­ков­ски и иска да запоз­нае запад­ния свят с рус­кия гений. Князът дава солидна сума от своето богат­с­тво, за да се пос­тавя години наред по Коледа, във Великоб­ритания и във Фран­ция, „Леш­никот­рошач­ката“. Юсупов пише след­ното за ком­позитора: „Няма друг гений като Чай­ков­ски. Аз мога и трябва да бъда винаги на страната на неговите велики произ­ведения.“

Премиерата у нас на „Леш­никот­рошач­ката“ е през 1962 г в Русен­с­ката опера. Хореог­рафията е на Асен Манолов. Диригент тогава е Христо Станишев.

Тази година светът чес­тва 180 години от рож­дението на големия ком­позитор П.И.Чайковски.

В Софийс­ката опера „Леш­никот­рошач­ката“ ще се играе на 16, 12 от 19:00 часа, учас­т­ват: Цецо Иванов, Марта Пет­кова, Росен Канев,

17, 12 от 19:00 часа, учас­т­ват: Никола Хаджитанев, Боряна Пет­рова и Румен Бонев,

18, 12 от 19:00 часа, учас­т­ват: Марта Пет­кова, Цецо Иванов, Росен Канев

на 20.12 от 11:00 часа, учас­т­ват: Боряна Пет­рова, Никола Хаджитанев, Румен Бонев

на 20.12 от 16:00 часа, учас­т­ват: Марта Пет­кова, Цецо Иванов, Росен Канев

на 22.12 от 19:00 часа, учас­т­ват : Боряна Пет­рова, Никола Хаджитанев, Румен Бонев

на 23.12 от 19:00 часа, учас­т­ват: Марта Пет­кова, Цецо Иванов, Росен Канев

Художес­т­вен ръководител на балета на Софийс­ката опера е Сара-Нора Кръс­тева.

Произ­ведението е особено поз­нато с това, че се изпол­зва челеста, инс­т­румент, с който ком­позиторът работи в неговата сим­фонична балада „Вой­вода“. Въп­реки че е извес­тен главно като отличител­ния солов инс­т­румент в „Тан­цът на Захар­ната фея“ от второ дейс­т­вие на „Леш­никот­рошач­ката“, той е изпол­з­ван и на други места в същото дейс­т­вие.

След успеха на „Спящата красавица“ Иван Всеволож­с­кий, дирек­тор на Импер­с­ките театри, въз­лага на Чай­ков­ски да ком­позира произ­ведение в две дейс­т­вия, съчетаващо опера и балет. Операта е била „Йоланта“.

За балета Чай­ков­ски обединява сили с М

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие