Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от 4 до 10 декем­ври.

Екипът на фес­тивала успя да префор­матира организацията и промяната на събитията от присъс­т­вени в дигитални, за да съх­рани връз­ката между пуб­ликата и киното.

Организатор на събитието е Национал­ният фил­мов цен­тър, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата и Община Плов­див.

Златен ритон“ ще бъде отк­рит онлайн на 4 декем­ври от 19 часа с кратка церемония, в която ще бъде пред­с­тавена със­тезател­ната прог­рама и показана коп­родук­цията „Бер­лин. Да прес­кочиш стената“ с режисьор Жан Бер­жерон, съп­родуцент Кос­тадин Бонев, с финан­совото учас­тие на Национал­ния фил­мов цен­тър.

В кон­кур­с­ната прог­рама на фес­тивала са селек­тирани 12 анимационни и 24 докумен­тални филма, произ­ведени както с под­к­репата на Национал­ния фил­мов цен­тър, така и с час­тни сред­с­тва в пос­лед­ната година“- раз­каза дирек­торът на НФЦ Жана Караиванова.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие