Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) 98 години от рождението на писателя Ивайло Петров

98 години от рождението на писателя Ивайло Петров

98 години от рождението на писателя Ивайло Петров

Понякога страданията на човека са тъй тежки и непоносими, а той няма сила и смелост да приеме доб­роволно смъртта, защото инс­тин­к­тът му за живот е по-силен от смисъла му“. На 19 януари се навър­ш­ват 98 години от рож­дението на писателя Ивайло Пет­ров– тър­сачът на истини.

Ивайло Пет­ров с псев­доним на Продан Пет­ров Кючуков е роден на 19 януари 1923 г. в село Бдинци, област Доб­рич. Завър­шва основно образование в род­ното си село (1938), гим­назия в град Доб­рич (1942). Учас­тва в Отечес­т­вената война (19441945) — в Югос­лавия и Унгария. Дебютира във в. „Фрон­товак“ (1945) с раз­кази за фронта. Учи няколко семес­търа право в СУ „Св. Климент Охрид­ски“ (19471949) и две години графика в Художес­т­вената академия. Работи в Радио София, издател­с­тво „Бъл­гар­ски писател“ (19531966, 19671968), сп. „Пламък“ (19661967), в. „Литературен фронт“ (19681975). От 1972 г. над 10 години е съвет­ник в Съвета за духовни цен­ности към Дър­жав­ния съвет.

Автор на книгите „Кръщение“ (раз­кази, 1953), „Нон­кината любов“ (повест, 1954), „Мър­тво въл­нение“ (роман, 1961, 1971, 1979, 1984), „На чужда земя“ (1962), „Малки илюзии“ (раз­кази, 1963, 1968), „Зелената шапка“ (раз­кази, 1965), „Авария“ (1965), „Преди да се родя и след това“ (повест, 1968, 1981), „Преди да се родя“ (1969), „Леля се годява“ (1969), „Обър­кани записки“ (новели, 1971), „Дявол­ски опашки“ (повести и раз­кази, 1972), „Лъж­ливи хора“ (1973), „Любов по пладне“ (раз­кази, 1976), „Есенни раз­кази“ (раз­кази, 1978), „Божи работи“ (роман, 1979), „Най-добрият граж­данин на репуб­ликата“ (повести, 1980, 1992), „Хайка за вълци“ (1982, 1986, 1987, 2005), Изб­рани произ­ведения в 2 т. (1983), „Цветът на меч­тите“ (раз­кази, 1989), „Обър­кани записки. Книга 2″ (1989), „Обър­кани записки. Книга 1 и 2″ (1989), „Присъда смър­тна“ (роман, 1991), „Преди да се родя и след смъртта ми“ (1993), „Мъд­рият няма идеали“ (1994), „Баронови“ (роман, 1997), „Циган­ска рап­содия“ (раз­кази, 1999), „По волята божия. Обър­кани раз­кази“ (1999), Съб­рани произ­ведения в 7 т. (2006) и др. Носител на орден „Стара планина“ — I степен, на наг­радите „Христо Г. Данов“ (2002), „Златен век“, Голямата наг­рада за литература на Софийс­кия универ­ситет (2002) и др. Почетен граж­данин на град Доб­рич (1994). Умира на 82 години на 14 април 2005 г. в София. Твор­бите му са преведени на много езици.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие