Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба „Рестарт“ в галерия „Ракурси“

Изложба „Рестарт“ в галерия „Ракурси“

Излож­бата “Рес­тарт“ пред­с­тавя от 21 януари до 12 фев­руари трима млади автори — Деян Янев, Калия Калъчева и Кон­с­тан­тин Кос­тов. Мяс­тото е галерия “Ракурси“. Твор­бите са съз­дадени по време на пан­демията.

Излож­бата „Рес­тарт“, в която те излагат своите работи, е част от проекта на галерия „Ракурси“ „Изкус­т­вото като сред­с­тво за преодоляване на стреса от глобал­ната криза“. Проек­тът е насочен към прив­личане на младежка аудитория. Желанието ни е да под­к­репим и твор­ците в периода на изолация.

Кар­тините на Калъчева, независимо дали са интериори или екс­териори, със своите лъс­кави повър­х­ности и фигури от птичи пог­лед, съз­дават нов вид, нереален пей­заж, отразяващ усещането на особения момент, в който живеем.

Деян Янев има стил — синоним на точ­ност и майс­тор­с­тво, неговите рисунки са въл­нуващи, сложни, под­тик­ващи към наб­людение и раз­мисъл. Сюр­реалис­тич­ните произ­ведения на младия автор провокират начина на мис­лене и осъз­наване на света.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие