Звездата Стив Мартин се ваксинира

Актьорът Стив Мар­тин обяви, че се е вак­синирал срещу новия коронавирус в Манхатън.“Имам добра и лоша новина — написа той. — Доб­рата е, че се вак­синирах, а лошата, че получих вак­сината, защото съм на 75.“

Комикът продъл­жава с отлични отзиви за организацията от страна на американ­с­ката армия.“Благодаря на всички, благодаря на науката“ — добавя той. Стив Мар­тин обяс­нява и как се е записал за вак­синация — в интер­нет на град­с­кия сайт на Ню Йорк. След това е чакал на опашка с връс­т­ниците си в кон­г­рес­ния цен­тър Джавитс. Мар­тин е извес­тен с фил­мите “Деца на килог­рам“, “Розовата пан­тера“, “Не е лесно“, “Самолети, влакове автомобили“, “Рок­сан“.