Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Биеналето на изкуството във Венеция ще бъде през 2022 г.

Биеналето на изкуството във Венеция ще бъде през 2022 г.

Пър­воначално архитек­тур­ното биенале бе отложено за 29 август до 29 ноем­ври. Сега организаторите му съоб­щиха, че ще бъде отк­рито на 22 май и ще продължи до 21 ноем­ври. Това налага биеналето на изкус­т­вото да бъде измес­тено за 2022 г. В Меж­дународ­ната изложба “Да живееш в интересни времена“, под чието мото премина 58-то биенале на изкус­т­вото във Венеция от май до ноем­ври миналата година, учас­тва и Бъл­гария. Пър­вата меж­дународна художес­т­вена изложба на град Венeция е отк­рита на 30 април 1895 г., от крал Умберто I и Мар­гарита Савойска.

Тази изложба е видяна от около 224 000 посетители. През пър­вите две десетилетия на 20 век, събитието става преимущес­т­вено меж­дународно. От 1907 г. на няколко дър­жави е поз­волено да пос­т­роят свой национален „дом на изкус­т­вото“ в парка на изложението, наречени национални павилиони. Първи е изг­раден павилионът на Бел­гия (1907 г.). През 1910 г., меж­дународно извес­тни худож­ници били показани — зала е пос­ветена на Гус­тав Климт; зала — самос­тоятелна изложба на Реноар. Твор­бите на Пикасо били премах­нати от испан­с­кия салон в Цен­т­рал­ния дворец — Palazzo Centrale, поради опасения, че общес­т­веността би могла да се скан­дализира.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие