Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложби на реликви в календар на “Двореца“ в Балчик

Изложби на реликви в календар на “Двореца“ в Балчик

Изложби на реликви и още близо пет­десет събития са в новия кул­турен кален­дар на “Двореца“ в Бал­чик. Дирек­торът на кул­турения инс­титут е Жени Михай­лова. Панагюр­с­кото златно сък­ровище ще заб­лести в Камен­ната зала на архитектурно-парковия ком­п­лекс в пика на турис­тичес­кия сезон — през август. Още една колек­ция от историчес­кия град — на оръжейни екс­понати от времето на Освободител­ната руско-турска война, ще прив­лече посетителите през май.„Международният пленер “Худож­ници, Бал­чик, Любов“ ще събере твор­ците на мор­с­кия бряг за двадесетото си издание тази пролет. Меж­дународ­ният хоров фес­тивал “Чер­номор­ски звуци“, меж­дународ­ният студен­т­ски форум на късомет­раж­ното кино “Ранно пиле“, меж­дународ­ният фес­тивал на младите в изкус­т­вото “Виа Пон­тика“, “Мюзик кам­пус Бал­чик“ също ще отк­рият сцени в “Двореца“, допълни Жени Михайлова.“Вълшебната флейта“, “Цар Лъв“, “Сът­ворението на света“ са сред заг­лавията от музикал­ната класика, които ще бъдат пред­с­тавени на Отк­ритата сцена през лятото.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие