Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Арт Галерия Le Papillon предлага графична разходка “Из колекциите“

Арт Галерия Le Papillon предлага графична разходка “Из колекциите“

Арт Галерия Le Papillon предлага графична разходка “Из колекциите“

За 14-та поредна година Арт Галерия Le Papillon във Варна, по традиция през януари, среща почитателите на графич­ното изкус­тво в малък и голям фор­мат както със селек­ция от наг­радени творби, така и с пос­лед­ните произ­ведения на обичани, утвър­дени, наг­раж­давани, а и млади худож­ници, изразяващи се със сред­с­т­вата на графиката, на рисун­ката с игла, щихел, молив, в черно бели нюанси или в цветна литог­рафия и акварел. Излож­бата е вече факт и продъл­жава до 15-ти фев­руари. Съб­рани са високо професионално изпъл­нени графики и произ­ведения, под­б­рани от голям брой творби на автори на световно ниво с високи рисувачески умения: офорт, литог­рафия, суха игла, мецотинто, акватинта, мек лак, гравюра върху дърво, гравюра върху плек­сиг­лас и мед, а също и монотипия, рисунка с туш и перо.

Ще видим пос­лед­ните творби на добре поз­натия в графич­ния свят Робърт Баръмов. Носителят на Хер­дерова наг­рада — проф. Стоимен Стоилов ще ни зарадва с офорти от цикъла “По Робърт Бърнс“.

Тук са рисунки с туш и акрил на Христо Хрис­тов, както и рисунки с молив на Кънчо Кънев. С невероят­ното си майс­тор­с­тво и лирич­ността в изказа си Милко Бож­ков ни пренася в тишината на природата с любимите си пей­зажи. В излож­бата са включени и пос­лед­ните екзем­п­ляри от цикъла State на Онник Каран­филян, както и няколко провокативни графики на Калоян Илиев — Кокимото.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие