Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­демията.

Проект от пет епизода ще раз­каже за антивирус­ната политика на Джонсън-работата и сес­три и лекари.

В сюжета влизат раз­кази на сът­руд­ници от британ­с­кия Депар­тамент на здравеопаз­ването, от Научно-консултантската група по извъредни ситуации, пер­сонал от бол­ниците и домовете за прес­тарели. Кон­сул­тант на съз­дателите е редак­тор The Sunday Times– Тим Шип­ман. Режисьор е Май­къл Уин­тер­бот, зас­нел филма „Убиецът вътре в мен“, „Ней­ното сърце“. Извес­тен e от екранизациите на пиесите на Шек­с­пир „Хен­рих V“, „Много шум за нищо“. Лауреат е на наг­радите BAFTA и „Еми“, номиниран за приза „Златен глобус“, пет пъти номиниран за „Оскар“.