Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб06032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Опера Пловдив представя премиерата на балета “Баядерка“

Опера Пловдив представя премиерата на балета “Баядерка“

Опера Плов­див ще пред­с­тави на 30 януари и на 2 фев­руари премиерата на едно от най-зрелищните балетни произ­ведения — “Баядерка“ по музика на Луд­виг Мин­кус и хореог­рафия на Мариус Петипа.Класическото заг­лавие раз­к­рива трагич­ната любовна история на индийска тан­цьорка в храм. То е базирано на баладата на Гьоте “Богът и баядер­ката“, заим­с­т­вана от древна индийска творба.Постановката е режисьор­ски дебют на примабалерината Веса Тонова, която съз­дава спек­такъла за сцената на Опера Бур­гас през 2018 г.

Благодарение на доб­рото пар­т­ньор­с­тво между двете инс­титуции пос­тавя “Баядерка“ и с балетис­тите на Опера Плов­див. След интен­зивни репетиции с меж­дународ­ната трупа, поради извън­ред­ните обс­тоятел­с­тва, “Баядерка“ ще зап­лени зрителите с прецизно изработените теат­рални и тан­цови елементи. Сценог­рафията е дело на извес­т­ния худож­ник и сценог­раф Иван Тока­джиев, а сценич­ните тоалети на худож­ника на кос­тюмите Цветанка Стойнова.Спектакълът се пос­тавя изк­лючително рядко заради високото ниво на изпъл­нение, нуж­ния финан­сов ресурс и големия брой учас­т­ващи балетисти, а осъщес­т­вяването му е заявка за нивото на всеки театър.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...