Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Пианистката Красимира Филева и кавалджията Дамян Йорданов с първа награда в Италия

Пианистката Красимира Филева и кавалджията Дамян Йорданов с първа награда в Италия

Кон­кур­сът в Италия е под над­с­лов „Бъдещи звезди“. Преподавателят по пиано в АМТИИ доц. д-р Красимира Филева и младият кавал­джия Дамян Йор­данов спечелиха Първа наг­рада в “Смесена въз­рас­това група“, категория “Смесени ансам­бли“ на Меж­дународ­ния онлайн кон­курс “Бъдещи звезди“ в Италия.

Към отличието е прибавена и пред­метна награда-видео камера. Приз­нанието е завоювано в кон­курен­цията на учас­т­ници от 31 страни, като втора и трета наг­рада в категорията на нашите изпъл­нители журито не е присъдило. Според рег­ламента, видеок­липовете доц. д-р Красимира Филева и Дамян Йор­данов ще бъдат показ­вани в продъл­жение на 1 година на Меж­дународ­ната арт плат­форма “Prometheus“, във Фейс­бук и Инс­таг­рам. След наг­радата от Меж­дународ­ния мос­ков­ски онлайн музикален кон­курс това е второто меж­дународно отличие на дуета.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...