Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Виртуозът Миша Майски гостува на Софийската филхармония

Виртуозът Миша Майски гостува на Софийската филхармония

Миша Майски ще изнесе кон­церт на 10 март в зала “Бъл­гария“, Софийс­ката фил­хар­мония е домакин на събитието. На дириген­т­с­кия пулт зас­тава Алек­сан­дър Зем­цов. Вир­туоз­ният челист е под­гот­вил прог­рама със знакови за кариерата му произ­ведения на Рах­манинов, Чай­ков­ски, Брух и Сен-Санс.

Светов­ноиз­вес­т­ният виолон­челист Миша Майски е определян като един от най-ярките музиканти на XXI век и е един­с­т­веният, учил при двамата най-велики челисти на 20-и век — Мстис­лав Рос­т­ропович и Григорий Пятигор­ски. Роден през 1948 г. в Рига, Лат­вия, през 1962 г. Майски пос­тъпва в Ленин­г­рад­с­ката кон­сер­ватория и три години по-късно дебютира с Ленин­г­рад­ска фил­хар­мония. През 1973 г. дебютира в Кар­неги Хол, Ню Йорк, с Пит­с­бър­г­с­кия сим­фоничен оркес­тър. Триум­фът му е тол­кова категоричен, че след кон­церта анонимен меценат му подарява виолон­чело от италиан­с­кия майс­тор Мон­таняни. От тогава музикан­тът пътува в самолет с билет за двама — виолон­челото е винаги до него.

През 1975 г. печели пър­вата наг­рада на меж­дународ­ния кон­курс за виолон­чело „Гас­пар Касадо“ във Флорен­ция и това слага началото на светов­ната музикална кариера на вир­туоза. Той е почетен гост на всички големи световни зали и свири с най-добрите оркес­три, с диригенти– Ленард Бър­н­с­тейн, Зубин Мета, Владимир Ашкенази, Даниел Барен­бойм, Джузеппе Синополи. Една цяла година — 2000-та, Майски пос­вещава своята кон­цер­тна дей­ност на Йохан Себас­тиан Бах, изнасяйки над сто Бахови кон­церта по целия свят. „Никога няма да ми стигне времето, за да разуча и изс­виря всичко, което искам“, казва Майски, който ще гос­тува у нас.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...