Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) От Бургаската опера са подготвили богата програма

От Бургаската опера са подготвили богата програма

От Бургаската опера са подготвили богата програма

На 11-и април от 11.00 в Бур­гас­ката опера за най-младите почитатели на изкус­т­вото, е музикал­ната комедия за малки и големи „Четиримата близ­наци“ от Георги Кос­тов. Приказ­ната история в стил „Бъл­гари от старо време“ е с поучителен край. Децата ще научат доста факти от бита на старите бъл­гари и по ненат­рап­чив начин ще им бъдат под­несени житейски истини — за силата на обещанията, за без­силието на златото пред истин­с­ката любов, за отс­тояването на цен­нос­тите.

Пос­танов­ката е на доц. д-р Алек­сан­дър Текелиев, режисьор е Дарина Главанакова-Бакърджиева, сценог­рафията е на Иван Тока­джиев. Като солисти в „Четиримата близ­наци“ излязат: Росица Видева — като Бабата, Бранимир Нед­ков изпъл­нява четири роли — на близ­наците. В пос­танов­ката вземат учас­тие и балетисти от трупата на Бур­гас­ката опера.

На 13 април от 19.00 ч. баритонът Бранимир Нед­ков е под­гот­вил хитове от бродуейски мюзикъли, обединени от заг­лавието „Music Of The Night“. На рояла са Дария Кръс­тева и Нина Рай­хел. В музикално-сценичната кон­цеп­ция на кон­цер­т­ния спек­такъл учас­т­ват още Весела Апос­толова, Калина Попова и Стефка Хрис­тозова.

Цанис­лав Пет­ков ще дирижира на 16 април оркес­търа на Бур­гас­ката опера на сим­фонич­ния кон­церт, в който ще проз­вучат Сим­фония №94 “Сюр­п­риз“ в Сол мажор –из цикъла Лон­дон­ски сим­фонии от Йозеф Хайдн, Сим­фония в ре минор от Хуан Кризос­томо Ариага и “Сарабанда“ из “Класично и роман­тично“ от Панчо Владигеров.

Мюзикълът за деца от Алек­сан­дър Йосифов „Алиса в страната на чудесата“ е на 18 април от 11.00 ч. Пос­танов­ката е играна над 100 пъти. Мал­ката Алиса ще бъде Весела Апос­толова, Чер­веният котарак — Бранимир Нед­ков, Заек — Мирос­лав Димит­ров. Премиерата на балета от Адолф Адам „Жизел“, ще се със­тои на 24 април от 19.00ч.

България

Икономика

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие