Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Виртуална изложба отбелязва 100 години от рождението на карикатуриста Теню Пиндарев (1921-2010)

Виртуална изложба отбелязва 100 години от рождението на карикатуриста Теню Пиндарев (1921-2010)

Вир­туална изложба отбелязва 100 години от рож­дението на карикатуриста Теню Пин­дарев (19212010) в галерия “Лоранъ“.“Защо раз­п­равят, че сечем безоб­разно горите? Нап­ротив, сечем наред, наред!“, гласи реп­ликата под една карикатура от Теню Пин­дарев, отпечатана през 1949 г. в “Стър­шел“. Друга негова хуморис­тична рисунка, от 1952 г., напомня на читателите старата поговорка “Приятел се в жури поз­нава“, а през 1955 г. худож­никът илюс­т­рира факта, че новите тротоари на много улици в Плов­див и Русе се раз­валят, за да се пос­тавят електропроводи.„Дигиталната изложба нес­лучайно е назована “В крак с живота“ — за добро или лошо, дори 100 години след рож­дението му, темите, въл­нували Пин­дарев в отминали времена, продъл­жават да бъдат актуални и днес“, казва кураторът Елисавета Станчева.Заглавието на излож­бата копира мотото на една негова рисунка от 1970 г., пред­с­тавяща вдъх­новен творец с лира в ръка, тръг­нал в сякаш соб­с­т­вена посока, но стъп­вайки по пътя си във вече положени През ноем­ври 2020 г. “Лоранъ“ пред­с­тави изложба с живопис­ното твор­чес­тво на Теню Пин­дарев. Любопитно е, че през 2001 г., след близо 60 години твор­ческа дей­ност, Худож­никът за пръв път показва пред пуб­лика малък брой живописни творби. в Художес­т­вената академия е след­вал в отдела за изящни изкус­тва, завър­шва при проф. Илия Пет­ров.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...