Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Полет и отломки - творби на Георги Маринов в Галерия “Контраст“

Полет и отломки - творби на Георги Маринов в Галерия “Контраст“

Полет и отломки - творби на Георги Маринов в Галерия “Контраст“

Излож­бата с куратор Аксиния Джурова е от 6 до 20 април.

Към какво посягат във време на изпитание хората на изкус­т­вото? Къде тър­сят спасение? Към кого се обръщат за упование?

Въп­роси, които въз­ник­ват след като видим излож­бата на Георги Маринов в Галерия „Кон­т­раст“. Стените са превър­нати в небесни прозорци със серията „Облаци“ — рисунки на небесата, към които отп­равяш взор. Този небесен свят е кон­т­риран със серия скул­п­тури „Шлемове“, „Войни“, „Пор­тали“, „Обелиски — Вавилон­с­ката кула“, „Пад­нали ангели“, „Полет и отломки“.

Владеещ фор­мата и материала, в случая витошки гранит и черен мрамор, сред отлом­ките на мъжки и жен­ски тор­сове и сурови войн­ски глави, наподобяващи шлемове, се отличава със своята изчис­тена раз­работка „Вавилон­с­ката кула“. Интер­п­ретация, напом­няща ни за замис­ления от синовете на Ной след потопа стълб.Стълб, който да стигне до небесата и Бога. Пес­теливостта на израза ни връща към харак­тер­ните месопотам­ски храмове — кули, извес­тни като зикурати и раз­бира се, към дър­зостта да дос­тиг­неш недос­тижимото, предиз­викала гнева на Бога. Този, който в гнева си го раз­рушава, раз­мес­тва, раз­бър­ква езиците на строителите и ги раз­п­ръс­ква по света.

Често съм си задавала въп­роса как тази тема тревожно преминава през столетията. Въп­рос, който остава винаги без отговор и поука, само с надеж­дата и този път да отк­рием отговора — спасение. Небес­ният и земен свят се сблъс­к­ват отново, без да намерят решение, дори когато на помощ извик­ваме Божиите вес­тители — без­п­лът­ните и без­с­т­рас­тни ангели. И си задаваш отново въп­роса всеки път дали след полета ще останат само отлом­ките?!“

Аксиния Джурова

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...