Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Прозорецът към Руския театър

Прозорецът към Руския театър

27-о издание на най-големия фес­тивал на рус­кия театър „Златна маска“ в Мос­ква протича през фев­руари, март, април. За това време в Мос­ква може да видят най-силните спек­такли от цялата страна. Номинирани за голямата наг­рада са 56 спек­такли и 189 час­тни номинации. Тър­жес­т­вуват всички видове теат­рално изкуство-драма, опера, балет, оперета, съв­ременен танц, мюзикъл, кук­лено изкус­тво. Церемонията по наг­раж­даването ще стане на 22 април в кон­цер­тна зала «Зарядье».

Златна маска“ е учреден през 1993 г. от Съюза на теат­рал­ните дейци на Русия, той обх­ваща всички жан­рове. Фес­тивалът протича “на живо“, но неговата сек­ция Russian Case, която е за чуж­дес­т­ранна пуб­лика, премина тази година в онлайн фор­мат. За дис­кусиите са включили над 400 събесед­ници. Специално учас­тие имат режисьорите Дмит­рий Кримов, Анд­рей Могучий, Юрий Бутусов, както и на знаковите теат­рални зони — “Гогол Цен­тър“ на Кирил Сереб­реников и “Елек­т­ротеатър“ на Борис Юхананов.

Интересно е мяс­тото на европейс­ките режисьори в рус­кия теат­рален афиш като Алвис Хер­манис, Ян Фабър, Сай­мън Мак­бърни и Кети Мит­чел. Има пос­тановки на Алек­сан­дър Мор­фов, номинирани и наг­раж­давани през годините с тази прес­тижна премия.

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие