Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Тенорът Румен Дойков - едно чудо на човешката природа

Тенорът Румен Дойков - едно чудо на човешката природа

По случай 70-тата годиш­нина на Румен Дой­ков на 7 май от 19.00 часа в Софийс­ката опера и балет ще има пред­с­тавяне на издадения по случая диск с изпъл­нения на певеца и кон­церт в който учас­т­ват нас­тоящите тенори на Софийс­ката опера — Кос­тадин Анд­реев, Мар­тин Илиев, Даниел Ост­рецов, Даниел Дамянов, Хрисимир Дамянов, а на рояла ще бъде Йоланта Смолянова.След официал­ното пред­с­тавяне дис­кът с италиан­ски кан­цонети записани през 1983 г. за Бал­кан­тон с ман­долинен оркес­тър под дириген­т­с­т­вото на Борис Хин­чев. Записани са двадесет и пет от най-известните италиан­ски кан­цонети сред които „О, sole mio“, „Marechiare“, „Maria, Mari“, „Santa Lucia“.

Певецът гас­т­ролира с голям успех в раз­лични страни на Европа, в САЩ и Южна Америка самос­тоятелно и като солист на Национал­ната опера. Изпъл­нява почти всичко от лирико-драматичния репер­тоар — над 50 цен­т­рални тенорови пар­тии: Отело, Радамес, Полион, Ман­рико, Калаф, Каварадоси, Едгардо, Дон Алваро, Хер­цога, Алф­ред, Енцо.През периода 19881992 е солист на Бел­г­рад­с­ката опера. Именно в Бел­г­рад е и неговият дебют в ролята на Радамес от операта „Аида“, имаща съд­боносно влияние в неговия твор­чески път. През 1995 г. учас­тва в мегас­пек­такли „Аида“ на отк­рито в Сао Пауло, Бразилия, а по-късно отново в „Аида“ — Опера на площада — в София.През 1995 г. пос­тига своеоб­разен рекорд в Холан­дия, където учас­тва в 43 спек­такъла на операта „Аида“ за 46 дни — пос­тижение, дос­тойно за рекор­дите на Гинес и рекорд, ненад­минат досега. Впечат­ляващо е учас­тието му досега в „Аида“ над 211 спек­такъла. От всички над 1200 спек­такъла най-много са на „Аида“, сред които са и мегас­пек­так­лите в Бразилия и в Холан­дия. Ето някои от отзивите на музикал­ните критици за него по повод учас­тията му в САЩ и Холандия:„Тенорът Румен Дой­ков — какъв глас?! Едно чудо на човеш­ката природа — стабил­ност на вокала, красота и богат­с­тво на тем­бъра, един маг­нетизъм, който те кара да затаиш дъх от пър­вия до пос­лед­ния миг на неговата поява на сцената…“ — Вим Стопелен­бург, „Мепелер Курант“, 16.10.1995

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие