Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Усещанията за река“ през живописта на Радослав Нейков

„Усещанията за река“ през живописта на Радослав Нейков

“Усещане за река“ е автор­с­ката екс­позиция на худож­ника Радос­лав Ней­ков, който ще ни пред­с­тави соб­с­т­вените си реф­лек­сии към реката. Излож­бата се отк­рива в галерия-книжарница София Прес на 10 май и ще продължи до 30 май.

Реката е знак еднов­ременно за динамич­ното преоб­разяване на живота и за неговата устой­чивост. Тя е мяс­тото, където са със­редоточени субек­тив­ните преживявания на автора от дет­с­т­вото му, място, наситено с раз­лични въл­нения и дъл­бочини и свър­зано с умиление, тишина и съзер­цание като противовес на забър­заното и неп­ривет­ливо ежед­невие в големия град.

Именно като устой­чив обект, природен и специфично личен, тя се явява своеоб­разен барометър за вът­реш­ното със­тояние на човека и за посоката, в която е поел. Силно реалис­тични очер­тания преминават в абстрактно-замъглени форми, денят се сменя с нощта, риби се подават от реч­ното дъно, интен­зив­ният пог­лед се спира, за да усети естес­т­вения пулс на живота, но дори в най-идиличните пей­зажи прозира роман­тич­ният драматизъм на тър­сещото съз­нание, кон­ф­лик­тът между веч­ното и преход­ното, между природ­ното спокойс­т­вие и град­с­ката динамика.

Служейки си с цветовете и живописта, Радос­лав Ней­ков раз­казва истории, пропити с редуващи се емоции, но пос­тоянно усещане за река.“

Елиза Младенова

България

Икономика

Loading...

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие