Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба накити на Анжело Красини- „Споделени съкровища“

Изложба накити на Анжело Красини- „Споделени съкровища“

От 18 до 30 май галерия Арте отваря врати за изкус­т­вото на Анджело Красини. Очак­вайте онлайн отк­риване — раз­говор с доц. Ружа Марин­ска и Анжело Красини.

Всяка изложба на Анжело Красини е праз­ник на ювелир­ното изкус­тво и тър­жес­тво за сетивата. В Галерия Арте през годините са пред­с­тавили едни от най-запомнящите се негови екс­позиции: „Къс­чета време“, 2014; „Еротично от рая“, 2019 и др. Те са оставили ярък спомен във всеки от нас със своята оригинал­ност, майс­тор­ска изработка и чув­с­т­вена интер­п­ретация на природ­ните форми.

Ето какво раз­казва доц. Ружа Марин­ска: „Анжело Красини е худож­ник, което ще рече човек със свободна душа и отворени сетива за видимото. Такъв се е родил и никой не знае какво у него е дошло от далеч­ните му италиан­ски предци, а какво — от тукаш­ната ни благодатна земя. Такъв, худож­ник се е чув­с­т­вал и преди да пос­тъпи в знаменитото Строганов­ско училище, което е дало форма на емоционал­ните му наг­ласи и положило солид­ната професионална база за бъдещите му твор­чески отк­рития. Худож­ник е и когато, завър­нал се в Бъл­гария, се е насочил към бижутерията — не като занаят, а като поле с нераз­к­рити въз­мож­ности за образни въп­лъщения.“

Този път бижута на Красини са част от кар­тини. Може да вземете обици, колиета или брошки да ги носите и след това отново да ги пос­тавите в тех­ните своеоб­разни обиталища, ювелирни творби — кар­тини с бижута. Ето как описва своята идея авторът: „Сък­ровища трудно се споделят! Това раз­б­рах работейки върху излож­бата, която носи това пос­лание. Не всичко сребърно е сък­ровище — трябва да стане такова. За да го споделиш, за да не потъне в нечия каса са необ­ходими още усилия. Изб­рах кар­тината като място на това сък­ровище. Опитах да пос­тигна ефекта, при който фраг­мент от тази кар­тина с едно движение да се превърне в твоите обици, колие или брошка. Бижутата са част от кар­тината, а самата кар­тина е естес­т­вения им дом. По този начин се опит­вам да защитя тезата за споделянето, за магията на изкус­т­вото на тран­с­фор­мацията на визуал­ното в утилитарно и обратно.“ /Анжело Красини, май 2021/

България

Икономика

Loading...

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие