Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Мемориална изложба на Димитър Киров - Ди Киро в галерия „Средец“

Мемориална изложба на Димитър Киров - Ди Киро в галерия „Средец“

Мемориална екс­позиция, пос­ветена на 85 години от рож­дението на емб­лематич­ния плов­див­ски живописец Димитър Киров — Ди Киро. На 13 май с вер­нисаж в галерия „Средец“ на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата бе отк­рита излож­бата. Под­редените кар­тини пред­с­тавят пред посетителите знакови творби от раз­лич­ните периоди и цикли в богатия твор­чески път на големия худож­ник, изб­рани от семей­ната колек­ция лично от неговата съп­руга и муза Ро — Русалия Кирова.

Освен нея учас­тие в отк­риването взеха изкус­т­воведите Иван Маразов и Аксиния Джурова, актьорите Стефан Мав­родиев и Досьо Досев, худож­ниците Станис­лав Памук­чиев и Ивайло Мир­чев, скул­п­торът Иван Русев. Излож­бата в памет на ДиКиро ще може да се види в галерия „Средец“ до 28 май.

Димитър Киров, извес­тен още като ДиKиро, е роден на 20 май 1935 г. в Истан­бул — Тур­ция. Завър­шва през 1959 г. Академията за изящни изкус­тва в София, при проф. Г. Бог­данов. Живописта му е свър­зана със значимите пред­с­тавители на Плов­див­с­ката школа от 60-те години на миналия век като Георги Божилов, Енчо Пирон­ков, Йоан Левиев.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие