Софийски фестивал на музикалния театър започва на 25 юни

От 25 юни до 10 юли ще продължи Софийс­кият фес­тивал на музикал­ния театър. Отк­риването е с концерта-спектакъл “Една вечер с хитовете на Бродуей“ с популярни мелодии от “Кабаре“, “Котки“, “Чикаго“, “Фан­томът на операта“, “Мис Сай­гон“, “Сън­сет булевард“, “Исус Хрис­тос супер­з­везда“, “Магьос­никът от Оз“. Голяма част от тях са пос­тавени за първи път на сцената на Оперетата.На 26 юни се играе мюзикъла “Клетниците“на Софийс­ката опера. На 27 юни гос­тува Дър­жав­ната опера Стара Загора с три балетни миниатюри — “Танц преди изг­рев слънце“, “Лотос“ и “След­ващият“. Хореог­рафите Сил­вия Томова, Алесан­дра Скалам­б­рино (Италия) и Хрис­тиан Бакалов вдъх­ват живот на своите поетични пос­лания чрез артисти от няколко държави.Легендарният рок­мюзикъл “Коса“ на Вар­нен­с­ката опера е на 3 юли. Режисьор е Борис Пан­кин. В глав­ните роли са Мариан Бачев, Вик­тор Ибришимов, Нора Караиванова и солис­т­ката на Музикал­ния театър Десис­лава Николова.На 4 юли гледаме “Кривораз­б­раната цивилизация“ на Музикално-драматичния театър във Велико Тър­ново. Съз­даден по текст на Добри Вой­ников с музиката на Дечо Таралежков.Закриването е с екс­т­раваган­т­ния спек­такъл Carmen Collection на балет “Арабеск“.Всички спек­такли ще се играят от 20.00 ч., “Клет­ниците“ на 26 юни е от 19.00 ч.