Мила Георгиева представя “Годишните времена“ от Вивалди и Пиацола с Оркестъра на Класик ФМ радио

Два шедьовъра с името “Годиш­ните времена“ — единият от Антонио Вивалди, а другият от Астор Пиацола, ще проз­вучат в една кон­цер­тна вечер в интер­п­ретацията на изк­лючител­ната цигуларка Мила Геор­гиева и Оркес­търа на Класик ФМ радио с диригент Мак­сим Ешкенази. Събитието е на 22 юни от 19.30 ч. в зала “Бъл­гария“.

Прог­рамата съчетава два много раз­лични стила с пос­тоянна смяна на авторите. Слушателите ще чуят оригинал­ните 4 кон­черти гроси оп. 8 от Вивалди и Cuatro Estaciones Porteñas на Пиацола във вер­сията на Леонид Десят­ников за цигулка и струнен оркес­тър.

Цигулар­ката Мила Геор­гиева, която има в своя репер­тоар най-значимите цигул­кови кон­церти от светов­ната музикална сък­ровищ­ница, проявява интерес към тан­гото преди две години, когато с голям успех пред­с­тави кон­церта “Tango and Campanella“ с Оркес­търа на Класик ФМ радио. “Това е музика за сър­цата на хората“, смята изпъл­нител­ката. През 2020 г. Мила осъщес­тви бъл­гар­ска премиера на Violin Tango Concerto от Мелани Мес­тре, а сега за първи път ще изс­вири на сцена 8-те годишни времена от Вивалди и Пиацола. Четирите кон­церта за цигулка и струнен оркес­тър Le quattro stagioni от Антонио Вивалди са сред най-емблематичните барокови шедьоври. Цигул­ката е голямата любов на Вивалди — смятан е за майс­тор на инс­т­румента, макар негови съв­ремен­ници приемат свиренето му за екс­т­ремно и твърде драматично.