“На живо“ с Александра Сърчаджиева

Тек­с­тът на пиесата е на Яна Борисова по раз­кази на самата Алек­сан­дра, а режисьор — Димитър Коцев-Шошо. Премиерата e в София на 15 юни на отк­ритата сцена във Военна академия в рам­ките на теат­рал­ния фес­тивал „София Моно“. Новият теат­рален спек­такъл “На живо“ е покър­тителна и въл­нуваща изповед на Алек­сан­дра Сър­ча­джиева, която всички смятат, че познават.Текстът на пиесата е на Яна Борисова. На живо ще се играе в Бур­гас на 20 юни на сцената на Дър­жавна опера “Бур­гас“ и във Варна на 21 юни във Фес­тивал­ния кон­г­ресен цен­тър.

Ще видим покър­тителна и въл­нуваща изповед на Алек­сан­дра Сър­ча­джиева, която всекид­невно се бори за правото си на любов, преодолява мъката от лич­ните си загуби и води битки, за да бъде щас­т­лива и да отг­леда дъщеря си. И всичко това под без­пощад­ните свет­лини на прожек­торите.