Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Представят книгата „Символи в християнските мозайки“ в Голямата базилика

Представят книгата „Символи в християнските мозайки“ в Голямата базилика

книгата „Сим­воли в хрис­тиян­с­ките мозайки (образен справоч­ник)“ бе пред­с­тавена вчера в Епис­коп­с­ката базилика на Филипопол — Плов­див. Автор на най-големия справоч­ник на ран­нох­рис­тиян­с­ките сим­воли, илюс­т­риран с реални изоб­ражения на мозайки, е проф. Славик Табаков.

Проф. Табаков, съп­ругата му д-р Ася Табакова и дъщеря им Доб­ринка Табакова /един от най-изявените творци в съв­ремен­ната музика и резиден­тен ком­позитор на оркес­търа на ВВС/ са сред пър­вите дарители в кам­панията „Подари си птица“ за Епис­коп­с­ката базилика. Те помог­наха и за популязирането на Епис­коп­с­ката базилика в Анг­лия, вед­нага след ней­ното отк­риване.

Включени са над 430 цветни снимки на мозайки от 24 страни, които проф. Табаков е събирал около 15 години. Изк­лючително мал­кото такива книги не включ­ват мозайки от Бъл­гария и другите Бал­кан­ски страни. Над 20% от изоб­раженията в Справоч­ника са от този регион и съпос­тавят тези Трако-Римски мозайки с такива от Западна Европа, Сред­ния Изток и Северна Африка. Тези паралели показ­ват уникал­ност на ран­нох­рис­тиян­с­ките мозайки в Плов­див (особено в Епис­коп­с­ката базилика) и тех­ния принос в раз­витието на хрис­тиян­с­кото изкус­тво и сим­волика. Значението на Рим­с­ките императори от Тракия и Илирия за прев­ръщането на хрис­тиян­с­т­вото в основна религия на цялата империя.

Книгата е написана за широката пуб­лика и цели да запоз­нае хората с хрис­тиян­с­ките сим­воли, станали основата на правос­лав­ната иконопис. „Сим­воли в хрис­тиян­с­ките мозайки (образен справоч­ник)“ ще бъде преведена и на други езици с цел да покаже на света ролята, която Плов­див е имал в началото на хрис­тиян­с­т­вото.

България

Икономика

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...