Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия “Дечко Узунов“ отваря врати

Галерия “Дечко Узунов“ отваря врати

Вчера отвари врати галерия “Дечко Узунов“. Ателието на големия худож­ник, което беше зат­ворено повече от 10 години, сега е филиал на Софийс­ката град­ска художес­т­вена галерия.

Посетителите ще видят статива, недовър­шените скици и рисунки на Дечко Узунов, както и раз­лични мебели, вещи, книги, музикални инс­т­рументи и екзотични пред­мети от далечни страни, които са били на худож­ника. В нас­тоящата екс­позиция, наречена “Диалози в ателието“, отк­рита на 26 октом­ври, са пред­с­тавени произ­ведения от фонда на галерия “Дечко Узунов“, колек­циите на Софийс­ката град­ска художес­т­вена галерия, галерия “Никола Маринов“ в Тър­говище, художес­т­вената галерия в Казан­лък и час­тни колек­ции. Художес­т­веното нас­лед­с­тво, оставено от майс­тора, е изк­лючително раз­нооб­разно на теми, жан­рове и видове изоб­разително изкус­тво — както изящни, така и приложни. Твори живопис, графика, илюс­т­рация и офор­м­ление на книгата, сценог­рафия, декоративна монумен­тална живопис. Работи в жан­ровете пор­т­рет, голо тяло, пей­заж, натюр­морт, фигурална ком­позиция с исторически, биб­лейски, митологични и съв­ременни сюжети.

Изп­ратен е на специализация в Мюн­хен при проф. Карл фон Маар. Под негово влияние се запоз­нава с твор­чес­т­вото на Рем­б­ранд ван Рейн, Диего Велас­кес, Тициан, Петер Паул Рубенс, Макс Либер­ман, Франц фон Щук.

Рисува стенописи в казан­лъш­ката цър­ква „Свети Йоан Пред­теча“, във фоайето на Хотел Казан­лък, като дар за своите съг­раж­дани, в кар­лов­с­кия Дом на кул­турата, в старозагор­с­ката опера, в Народ­ната опера, Народ­ния театър, НДК и Съдеб­ната палата в София.

Илюс­т­рира книги на Ангел Каралий­чев, Чичо Стоян, Йор­дан Стубел, Атанас Душ­ков, Емилиян Станев. Сред учениците му са худож­ниците Атанас Пацев, Георги Баев, Калина Тасева, Лика Янко, Мария Столарова, Свет­лин Русев, Георги Бож­ков.

България

Икономика

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...