Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Отбелязват 120 години от рождението на унгарския писател Антал Серб

Отбелязват 120 години от рождението на унгарския писател Антал Серб

На среща-разговор с литератур­ния критик Йор­дан Ефтимов ще бъдат отбелязани 120 години от рож­дението на унгар­с­кия писател Антал Серб. Това съоб­щават от инс­титута “Лист“, организатор и домакин на събитието — на 4 ноември.Включат се също Сан­дра Миш­кеди — дирек­тор на инс­титута “Лист“ в София и преводачите на Серб — Стефка Хрусанова и Юлия Крумова. Антал Серб (19011945) е унгар­ски писател, литературовед и преводач. Роден е в неор­тодок­сално еврейско семейс­тво в Будапеща. Кръс­тен е в католичес­ката вяра. Живее продъл­жително във Фран­ция и Италия, прекарва една година и в Лон­дон. Още като студент пуб­ликува есе за Георг Тракъл и бързо си извоюва репутацията на солиден учен с литератур­ните си трудове върху твор­чес­т­вото на Уилям Блейк, Хен­рик Ибсен и др.През 1933 г., само на 32-годишна въз­раст, е изб­ран за президент на Унгар­с­ката литературна академия. През 1934 г. пуб­ликува пър­вия си роман “Легенда за Пен­д­рагон“, базиран на личен опит от живота му в Анг­лия. Вторият и един от най-известните — “Пътешес­т­веник и лунна свет­лина“, излиза през 1937 г. И двата романа са преведени на български.Превежда от анг­лийски, френ­ски, италиан­ски, в това число произ­ведения на Анатол Франс, П. Г. Удхаус и др. През 1941 г. Серб пуб­ликува своя труд “История на светов­ната литература“, който продъл­жава да е актуален и до днес. Чете лек­ции по литература по унгар­с­кото радио. След приемането на Третия еврейс­кия закон през 1941 г. въз­мож­нос­тите му за твор­ческа изява все повече намаляват. Мобилизиран е за принудителен труд и умира при нечовешки условия на 4 януари 1945 г.

България

Икономика

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...